Trung tâm điều khiển xe máy


Giới thiệu sản phẩm

Trung tâm điều khiển xe máy

(Motor Control Center) (ECO-MCC)

당사의 MCC는 국내규격(KEMC1108)에 제작되며 Compact하고 설치보수가 간편하게 제작함.
동력의 기본이 되는 전동기제어반으로써 현장운전조건에 안정성, 신뢰성으로 설계 제작되고 특히 용량변경, 유지보수가 우수함.

Tính năng1. Các chức năng điều khiển động cơ khác nhau
2. Chức năng bảo vệ motor
3. Chức năng tự động của động cơ
4. Cấu trúc ngăn kéo ngăn kéo làm cho dễ dàng để thêm feeder
5. Khả năng tải động cơ có thể được thêm vào
6. Thiết bị khởi động động cơ có sẵn như MCCB, MG, EOCR, lò phản ứng, biến tần