Bảng tổng đài điện áp cao


Giới thiệu sản phẩm

Tổng đài điện áp thấp

(Chuyển mạch điện áp thấp) (ECO-Bộ chuyển mạch điện áp thấp)


- Các tổng đài điện áp thấp của chúng tôi đáp ứng tốt về chi phí và giao hàng do sử dụng các bộ phận tiêu chuẩn,
và đã được sử dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực dựa trên kinh nghiệm và công nghệ phong phú của chúng tôi, đảm bảo hiệu quả và độ tin cậy của điện cơ sở vật chất.


Tính năng1. Phân phối điện áp chuyển từ điện áp cao thông qua một thiết bị bảo vệ
2. Thực tế chức năng giám sát nhà nước của tải
3. Cơ cấu quản lý
4. Khả năng thay đổi công suất và tải thêm
5. Thiết bị phân phối tích hợp như ACB, MCCB, MG, METER
6. Kích thước và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo môi trường cài đặt và trình tự