Lịch sử


Thông tin công ty.
 • 2016

  11 Đã hoàn thành nhà máy thứ ba
  Chỉ định 06 xuất khẩu hứa hẹn doanh nghiệp nhỏ
  Được chỉ định là sản phẩm tuyệt vời của Cục Quản lý đấu thầu Công cộng
  04 Được chọn làm Ngôi sao IP
 • 2015

  09 Chứng nhận đạt được hiệu suất từ SMBA
  07 Đã hoàn thành nhà máy thứ hai
  Được chứng nhận là một doanh nghiệp nhỏ và vừa có sáng kiến về công nghệ (INNO-BIZ)
  Được chứng nhận là một doanh nghiệp nhỏ đầy hứa hẹn
 • 2014

  06 Mua sắm đặc biệt Đồng thương hiệu Item
  01 Chứng nhận sản phẩm tiêu chuẩn xuất sắc
 • 2013

  10 Chứng nhận kinh doanh liên doanh
  08 Chứng nhận Q-Mark
  06 Chứng nhận thiết bị năng lượng hiệu quả cao
  01 Thành lập viện nghiên cứu trực thuộc
 • 2012

  04 Chứng nhận KS Q ISO: 9001
  02 Công ty được thành lập