Detachable Assembly Distribution Panelboard


Introduction of Products

ECO Kit(Detachable Assembly Distribution Panelboard)


① Bảng phân phối lắp ráp có thể tháo rời ② Dễ dàng lắp ráp & thay thế ③ Giảm thời gian sản xuất ④ Tái chế ⑤ Giảm chi phí sản xuất ⑥ Độan toàn cao


Dễ dàng sửa đổi thiết kế Bảng phân phối dựa theo việc thay đổi nhu cầu sử dụng điện


Dễ dàng sản xuất bảng phân phối
Lợi ích chi phí
- Giảm thời gian sản xuất
- Giảm không gian cài đặt
- Quy trình sản xuất đơn giản(Công việc không cần kỹ năng)
Chất lượng tuyệt vời của việc lắp ráp bằng sản phẩm tiêu chuẩn


Bảo trì
Giảm thiểu phơi nhiễm thanh cái bằng cách sử dụng
vỏ mô-đun cách điện để ngăn ngừa tai nạn bất ngờ.
Giảm thiểu tai nạn hỏa hoạn bằng cách sử dụng vật liệu chống cháy
Đường dây nóng luôn có thể làm việc.
Có thể nhanh chóng và linh hoạt thay đổi hoặc mở rộng bộ ngắt mạch
Có thể tái sử dụng