Sản phẩm cùng nhãn hiệu


Sản phẩm được chứng nhận

Các sản phẩm có thương hiệu đồng bộ tốt

- Tổng đài chẩn đoán phát hiện hỏng hóc dựa trên truyền thông quang học
Được chỉ định là thương hiệu chung về đấu thầu


Hỗ trợ mua ưu tiên

Để hỗ trợ các hoạt động bán hàng của hơn 5 doanh nghiệp vừa và nhỏ, các sản phẩm phát triển công nghệ với hiệu suất và chất lượng tuyệt vời được coi là các mặt hàng thương hiệu phổ biến trong mua sắm, và chính phủ hỗ trợ thị trường thông qua ưu tiên mua hàng

ơ sở chỉ định

Article 9-2 of the Act on Procurement Business and Article 18-2 of the Enforcement Decree of the same Act

Hỗ trợ mua hàng ưu tiên

Để hỗ trợ các hoạt động bán hàng của hơn 5 doanh nghiệp vừa và nhỏ, các sản phẩm phát triển công nghệ với hiệu suất và chất lượng tuyệt vời được coi là các mặt hàng thương hiệu phổ biến trong mua sắm, và chính phủ hỗ trợ thị trường thông qua ưu tiên mua hàng

Sư đoàn
Số chỉ định
Số thứ tự
Tổng đài
2016004-12
39121103
Bảng điều khiển motor
2016005-11
39121104
Bảng phân phối
2016006-11
39121101